Blijf je werken na je pensioen, dan kun je van hetzelfde bruto-inkomen netto meer overhouden. Je valt als AOW-gerechtigde namelijk in een lager belastingtarief. Het hangt af van je persoonlijke situatie en de hoogte van pensioeninkomen of er voordeel is.

Voorkom dubbele loonheffingskorting!! Ontvang je AOW of pensioen dan ontvang je ook loonheffingskorting. Verreken dus met de nieuwe inkomsten niet nogmaals loonheffingskorting, dan zal je deze korting bij de aangifte Inkomsten Belasting namelijk terugbetaald moeten worden. Onze payroll dienstverlener houdt hier rekening mee.